Vem är du för andra?

Om du vore någon annan och mötte dig själv i något sammanhang, skulle du tycka om dig då? Varför? Varför inte?

Finns där något som skulle göra att du gillade den du mötte mer? Vad skulle det isf vara?
Men framför allt, vilka egenskaper, skulle du tänka att personen framför dig hade baserat på det första mötet? Och skulle de passa in på ditt reella jag?

Jag tror att jag alltmer, vartefter jag blir mer övertygad om vem jag är, även ger det intrycket till andra. Jag trivs i det "jag" som jag har funnit, och jag är övertygad om att det speglar av sig i hur folk uppfattar mig.

Dela gärna med dig om hur du känner och dina tankar kring ett möte med dig!